In de media

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/07/29/schapen-en-geiten-vaccineren-tegen-q-koorts-voor-1-augustus-2020

Gemeente geeft update over geitenstal Rijksstraatweg 1 Leersum

5 februari 2021

Op 15 december 2020 heeft de Rechtbank een laatste uitspraak gedaan in de zaak rond de nieuw te bouwen geitenstal aan de Rijksstraatweg 1 in Leersum. Dit betrof het verzet dat was gericht tegen de uitspraak van de Rechtbank van 30 juli 2020 waarin het laatste beroep niet-ontvankelijk is verklaard. Omdat deze zaak in de loop der jaren enig (politiek) stof heeft doen opwaaien. Klik hier voor de samenvatting.

Geitenhouderij mag nieuwe stal bouwen

De hoogste bestuursrechter oordeelde op woensdag 14 oktober dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2016 terecht een bouwvergunning voor een nieuwe veestal heeft afgegeven aan het boerenbedrijf aan de Rijksstraatweg 1 in Leersum. Alle bezwaren tegen de omschakeling van de melkrundveehouderij naar een biologische geitenhouderij zijn hiermee definitief ongegrond verklaard. Lees meer >>

Biologische boer uit Leersum mag stal voor 960 geiten bouwen, ondanks bezwaar van omwonenden

15 oktober 2020

LEERSUM - Niets staat de transformatie van een Leersumse melkveehouderij met koeien naar een biologische geitenhouderij nog in de weg. Het bedrijf kan zijn geitenstal bouwen. Alle bezwaren daartegen zijn deze week door de hoogste bestuursrechter van tafel geveegd.
Lees meer >>

Vergunning voor nieuwe geitenstal Zuylestein gesneuveld

14 november 2019

LEERSUM De natuurvergunning voor een nieuwe geitenstal naast landgoed Zuylestein is gesneuveld. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) is dat het gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat is goed nieuws voor bezwaarmakende omwonenden, maar slecht nieuws voor de agrarische maatschap die eigenaar is van de biologische melkgeitenhouderij.
Lees meer >>

Uitspraak 201700813/1/R2 Raad van State

16 oktober 2019

LEERSUM - Bij besluit van 14 december 2016, kenmerk Z-NB-VA-2016-0881, heeft het college aan [belanghebbende] krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) vergunning verleend voor de wijziging van een geiten- en paardenhouderij aan de [locatie 1] te Leersum.
Lees meer >>

Geslaagde avond gezondheidsrisico's intensieve veeteelt

5 februari 2019 - Bron: Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum

De informatieavond over de gezondheidsrisico's van de intensieve veeteelt werd druk bezocht. Wel 90 burgers, boeren, raadsleden en wethouders waren gekomen om de 2 sprekers te horen. oud-GGD-arts Jos van der Sande sprak zijn zorgen uit over de grootschalige intensieve veeteelt, omdat daar ziekteverwekkende bacterien zich makkelijk kunnen vermenigvuldigen. De Q-koorts-epidemie was daarvan een duidelijk voorbeeld. Steeds meer provincies hebben een geitenstop ingevoerd, waaronder ook de provincie Utrecht. De belangrijkste reden daarvoor is de verhoogde kans op longontsteking bij inwoners in een straal van 2 km rond geitenboerderijen, gevonden in diverse VGO (volksgezondheid omwonenden)-onderzoeken. De oorzaak daarvan is niet bekend. Lees meer >>

Zorgen om geitenboerderij

Bron: Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum

"Ik ben lid van uw vereniging en zeer bezorgd over de aangevraagde vergunningen voor mega stallen met geiten in onze gemeente. Deze mega complexen zijn niet goed voor dier noch mens. Met de vele levens die door Q-koorts verwoest zijn nog vers in het geheugen, zie ik niet in waarom wij de inwoners van onze gemeente aan dit risico moeten gaan blootstellen. Kan onze vereniging haar stem hierin ook laten horen richting de gemeente?

Het bestuur deelt deze zorgen, mede gezien de verhoogde kans op longontsteking bij omwonenden, zoals onlangs is vastgesteld. Wij konden ons lid mededelen dat we 11 juli onze stem al hadden laten horen middels een brief naar Burgemeester en wethouders en raadsleden van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Lees meer >>


Geitenstop in provincie Utrecht vanwege verhoogde kans op longontsteking

10 juli 2018

De provincie Utrecht heeft een geitenstop afgekondigd vanwege gezondheidsrisico's. Uit verschillende onderzoeken van het RIVM, waaronder het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking. De onderzoekers zien een toename vanaf 2007 tot en met 2013. Dus ook na de Q-koortsepidemie, die van 2007 tot en met 2010 duurde en tot geitenruimingen leidde in onder meer Bunnik. Lees meer >>

Utrecht voert geitenstop in

10 juli 2018

In provincie Utrecht geldt vanaf woensdag een geitenstop. Bedrijven met meer dan tien geiten, mogen dan niet meer uitbreiden.stop houdt in dat de vestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen van meer dan tien geiten in provincie Utrecht wordt verboden. Ook het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk. Lees meer >>

Voorlopig geen blokkade voor natuurvergunning geitenhouderij Zuylestein

28 maart 2018

LEERSUM De natuurvergunning voor de omstreden geitenhouderij op landgoed Zuylestein in Leersum wordt niet geschorst. De bezwaarmakers, waaronder de stichting Historische Groenmonumenten en landgoedeigenaresse Jemima de Brauwere, trokken woensdag hun verzoek om schorsing tijdens een spoedzitting bij de Raad van State in. Volgens hun woordvoerder zou dat verzoek nu heel weinig kans maken.
Lees meer >>

VVD wil geen vergunningverlening voor geitenstal in Leersum

7 februari 2018

LEERSUM - Begin 2017 door een agrariėr aan de Rijksstraatweg 1 te Leersum een vergunning is aangevraagd voor de bouw van een grote open veestal. In deze stal zullen maximaal 1000 geiten worden gehuisvest. Door omwonenden en landgoed Zuylestein is bezwaar tegen deze bouwvergunning is gemaakt die is afgewezen. Lees meer >>

1.000 geiten? Dat zien omwonenden landgoed Zuylestein niet zitten

10 mei 2017

LEERSUM - De omwonenden van landgoed Zuylestein in Leersum spreken morgenavond de raad toe om de bouw van een stal voor 1.000 geiten tegen te houden. Ze vrezen voor hun gezondheid en de overlast van stank en geluid. Lees meer >>

Teken tegen 1000 geiten naast landgoed Zuylestein

De ondertekenaars van deze petitie willen hun grote zorg uiten en bezwaar maken tegen het voornemen om goedkeuring te verlenen aan de nieuwbouw activiteiten aan de Rijksstraatweg 1 te Leersum. Dit ten behoeve van een geitenmelk-houderij met ca. 1000 geiten. Het gaat om open stallen met een hoogte van 10 meter! Lees meer >>

Buurt strijdt verder tegen uitbreiding geitenstal Leersum

14 januari 2018

Buurtbewoners leggen zich niet niet neer bij een uitspraak van de bezwarencommissie over de uitbreiding van een geitenboerderij in Leersum. Ze beraden zich over welke stappen ze nu gaan zetten. Lees meer >>